SERVIS A ÚDRŽBA

Home / SERVIS A ÚDRŽBA

PORADENSTVÍ A NÁVRHY, PROJEKTY V OBLASTI DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Naše práce začíná již na samém počátku v poradenství, kdy konzultujeme se zákazníkem jeho požadavky a přizpůsobujeme výběr herních prvků, jak velikosti prostoru pro dětské hřiště, tak i jeho finančním možnostem. Po výběru prvků zpracujeme grafický návrh a cenovou nabídku včetně montáže a příp. bezpečnostních povrchů. Zákazník tak má možnost představy o konečném vzhledu a ceny za realizaci hřiště.

PROVÁDĚNÍ KONTROL DLE ČSN EN 1176-7

Kontrola je základním požadavkem pro bezpečnost provozu. Musí být prováděna třístupňově s ohledem na provoz, umístění, klimatické podmínky a možný vandalismus na hřišti. Kontrolu podle typu musí provádět pracovník s příslušnou kvalifikací. Zdarma proškolíme Vaše pracovníky k provádění běžné a provozní kontroly.  Hlavní (roční) kontrolu včetně vyhotovení protokolu o kontrole provedeme za přijatelné ceny v rámci služeb pro zákazníky.

MONTÁŽ

Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, že montáž prvků je velmi důležitá pro zaručení dlouhé trvanlivosti prvku, proto je prováděna pouze našimi pracovníky nebo na žádost zákazníka, svépomocí.

Montáž obvykle probíhá následovně:

  1. Vyhloubení otvorů pro patky dle montážních plánů, popř. skrývka zeminy dle bezpečnostních zón prvku v případě zhotovení bezpečnostních povrchů
  2. Sestavení a instalace konstrukcí do otvorů, vyvážení a případné zafixování proti pohybu při betonování a po dobu vytvrdnutí betonu.
  3. Betonování základových patek kvalitním betonem, přesně dle doporučeného postupu v montážním návodu
  4. Následně dochází ke kompletaci prvku a úpravě okolního povrchu, co nejvíce podobného původnímu stavu. V případě je-li součástí dodávky i bezpečnostní povrch, následuje realizace bezpečnostního povrchu v souladu s normou ČSN EN 1177.

ÚDRŽBA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Naše firma již několik let provádí měsíční nebo kvartální údržbu hřišť včetně provedení kontroly a oprav závad jak na našich prvcích, tak i na prvcích jiných výrobců hřišť. Tím dochází k velké úspoře financí, neboť závady jsou odhaleny již v počátcích. Zajišťujeme jak drobné opravy na místě, tak i náročnější po schválení ceny opravy provozovatelem, součástí je i obnova nátěrů herních prvků, oplocení, mobiliáře, atd.

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Záruční a pozáruční servis je samozřejmostí. Servis poskytujeme nejen k získání zpětné vazby, která nám pomáhá při inovaci herních prvků, ke které dochází neustále, ale i jako službu pro zákazníka.

Našim motorem není jen množství prodaných hřišť, ale hlavně počet vracejících se zákazníků.